Mi a MATEK álláspontja a tervezett temetkezési jogszabálymódosítással kapcsolatban?

Egyesületünk támogatja a kormány azon szándékát, hogy Magyarországon a temetések költsége mérséklődjön a magyar állampolgárok számára. A kormány számára készült előterjesztés egyes pontjai azonban oly módon képzelik a megoldást, amely veszélyezteti a szakmai szervezetünk tagjainak és azok alkalmazottainak eddigi hazai és nemzetközi eredményeit, valamint a kisvállalkozások biztonságát. A módosítási javaslat szerint a szociális koporsókat az eddigi gyakorlattól eltérően a Büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak gyártanák le, és alanyi jogon bárki igényelhetné!
A magyar gyártók rendkívül versenyképesen állítják elő a termékeiket, melyeknek árait a belső verseny és az importverseny is tartósan alacsonyan tartja. Jelen pillanatban például egy szociális egységcsomag termelői ára 20.000 Ft + áfa, mely tartalmaz egy bélelt koporsót,egy műanyag zsákot, egy sírjelzőt névtáblával és egy vászonlepedőt az ország bármely pontjára leszállítva.

Nagyon nehéz megítélni, hogy hány magyar állampolgár veszi majd igénybe a szociális koporsót, de ez lehet akár olyan mennyiségű is, amely súlyos torzulásokat okozhat a jelenleg is komoly problémákkal küzdő faipari és textilipari cégeket, kerámiaüzemeket magában foglaló temetkezési kellékiparban, amely jelenleg több ezer embert foglalkoztat.

Orbán Viktor kormányfő több ízben kifejtette az elmúlt hónapokban, hogy sikeres magyar gazdaság nem jöhet létre életképes, exportorientált kis- és közepes vállalkozások nélkül. Mi ezt a kijelentést osztjuk és a rendszerváltás óta komolyan vesszük. Meggyőződésünk, hogy a börtönök kapacitása nem a kompetitív termékek piacára van 'kitalálva', mert azzal a nemzetgazdaság rossz irányba indul el: növeli a munkanélküliséget, emeli az árakat, csökkenti az ország versenyképességét, miközben a költségeket valójában nem csökkenti. A BV-intézetek üzemei nem lehetnek olyan hatékonyak, mint egy több, mint 20 éve a piacon versenyző vállalati szektor szereplői.

Az intézkedés hatására sok magyarországi kisvállalkozás mehet csődbe, a költségvetés jelentős ÁFA, nyereségadó és munkáltatót terhelő adóval csökken, ráadásul társadalmi hatása azonnal jelentkezik: sok munkavállaló kerülhet az utcára, ha nem tud elhelyezkedni, ami szintén magas nemzetgazdasági költséggel jár. Ezek a vállalkozások támogatásokban is részesültek, melynek feltételeként munkahely bővítést, megtartást és egyéb kötelmeket vállaltak a Magyar Állam és az Európai Unió felé. (jelenleg is tisztességgel teljesítik vállalásukat). Számunkra és családjaink számára nehezen értelmezhető az az intézkedés, melynek eredményeként a bennünket kirabló, becsapó, életünkre törő emberek még a munkánkat is elveszik, ráadásul állami segítséggel, úgy, hogy a mi adónkból építenek nekik üzemet – ellenünk. Álláspontunk szerint válságban az államnak piacot kell generálnia a magánszektornak, nem pedig csökkenteni a lehetőségeket.

Milyen alternatívákat ajánl egyesületünk a Magyar Kormánynak, hogy a tervezetben foglalt célokat megvalósítsa, egyben a gyártók és a nemzetgazdaság érdekeit is szolgálja?

Alternatív javaslat 1.
Abból az összegből, sőt kevesebből, amelyet az Állam kifizet felárként a börtönökben gyártott koporsókra, valamint az állami üzemek feltőkésítésére, az ingyenes szolgáltatások díjára, az ingyenes sírhelyek fenntartására, fizessen Állami Temetési Segélyt alanyi jogon a temettetőnek (a TB ellátórendszeren keresztül).
Indoklás: Magyarországon az emberek születéskor várható élettartama 73 év. Tehát az emberek a nyugdíjaikat átlagosan 10 évig élvezhetik. Méltányos és nagyon korrekt lezárása lenne egy életnek, ha a TB a mindenkori átlagnyugdíj összegét kifizetné a temettetőnek temetési hozzájárulás címén, alanyi jogon. Az átlagnyugdíj összege 2012-ben 93,000 Ft volt. Ez az összeg kb. fedezi egy alapszintű, de tisztességes temetés költségeit szociális parcellában.
Ez a rendszer működik Lengyelországban, Romániában és még Európa számos országában. A szakmai számítások szerint ez a változat a költségvetést évente kb. 7 milliárd forinttal terheli meg, A temetési hozzájárulásból, az egyhavi mindenkori átlagnyugdíj összegéből méltóságteljesen és szakszerűen el lehet temetni az elhunytakat egy erre a célra kijelölt parcellában, ebből a költségkeretből ma is folyamatosan történik ún. közköltséges temetés. Azok az emberek, akik minőségi temetést szeretnének, azok az alanyi jogú támogatás fölött (vagy helyett) fizetnének a kiegészítő szolgáltatásokért, szebb koporsóért, kiemelt sírhelyért stb.
Ez évi 130,000 elhunyttal számolva 12 Mrd Ft állami kiadást jelent, amiből le kell vonni azt az összeget, kb. 5 mrd Ft-ot, amit jelenleg is kifizet a költségvetés az önkormányzatokon keresztül a közköltséges temetésekre. Így adódik a fenti 7 mrd Ft éves állami hozzájárulás. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy ebben az esetben MINDEN MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR, ALANYI JOGON kapott temetési hozzájárulást szemben a Jelentésben foglalt meghatározhatatlan számú szociálisan rászorult esetében. Ezzel a lépéssel a kormány komoly gesztust tehet a választók felé. Az "alanyi jogosultság" teljes mértékben, szégyenérzet nélkül teljesül. Az ingyenes temetés biztosítása a mindenkori gazdasági teljesítőképesség határáig, kivétel nélkül mindenki számára biztosítható.
A Jelentésben foglaltak ezzel szemben a temetkezési kultúra inflálódásával járnának.
Nem emeli, hanem rontja a nemzeti öntudatot. Uniformizálja, lezülleszti a szakmát. Sérül a célul kitűzött "alanyi jogosultság", miután a "Szociális temetésre a hozzátartozó kérésére vagy hivatalból induló eljárás keretében kerül sor."

Alternatív javaslat 2.
Írjon ki a kormány közbeszerzést szociális koporsókra és hamvasztókoporsókra, és a legjobb ajánlatot adó cég(ek) nyerjék el a megbízást. Ha a BV intézetek szakosodnak a szociális koporsóra, vagy a hamvasztókoporsókra még az is lehet, hogy versenyképes ajánlatot fognak tudni beadni, és ők lesznek a nyertesek. Ez esetben fontos, hogy a börtönökben létrehozott üzemi kapacitások kialakításának költségeit és megtérülését is vegyék figyelembe az önköltségek megállapításánál. Az állami versenytársaink ne lehessenek veszteségesek, hiszen az versenyelőnyt biztosíthat számukra.

Végezetül szeretnénk még egyszer hangsúlyozni, hogy azáltal, hogy az állam gyárt egy terméket, az attól még nincs ingyen, azt valaki meg fogja fizetni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az állam drágább, mint a versenyszféra, tehát a tervezett intézkedés magasabb összköltséget fog eredményezni.

Jól érzékeli a Belügyminisztérium és sok esetben a lakosság is, hogy a temetkezés szabályozása ma Magyarországon korrekciókra szorul, mert nagyok az országon belüli anomáliák, sok a törvénytelenség, gyenge a végrehajtás.
A Jelentésben foglaltak tovább rontanának a kialakult helyzeten. Méltatlan, szégyen koporsó és kellékei használatára ad csak lehetőséget. A magyar temetkezési kultúrát 25 évvel megelőző szintre süllyeszti. A javaslat társadalmi, média fogadtatása várhatóan negatív visszhangot fog kiváltani.

A Magyar Temetkezési Kellékgyártók Egyesülete új elnöksége az Önök kormányának kinevezésével egyidőben nyerte el mandátumát, és fő céljának azt tűzte ki, hogy a kormányprogram mentén, a szakminisztériummal együttműködve adjon válaszokat a fenti kihívásokra.

Várjuk megtisztelő válaszukat és konstruktív javaslatukat. Szívesen állunk rendelkezésére további szakmai egyeztetés céljából.


Vissza a hírekhez

HTML Comment Box is loading comments...